Heembode 2015: Oorlog in herinnering

 

Een speciale uitgave van de Heembode (2015) ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding.

 

 

 

 

 

Heemkunde Geesteren presenteert boek ‘Oorlog in herinnering’.

 

Geesteren. Zaterdagmiddag 25 april is, ten overstaan van bijna 100 genodigden, het meer dan driehonderd pagina’s tellende boek Oorlog in herinnering- Geesteren een veilig oord in zware tijden’ gepresenteerd door de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG). Het eerste exemplaar van het boek werd door SHG-voorzitter Paul Sand in Erve Kampboer overhandigd aan Hans Habing, die als jonge knaap de oorlogsjaren in Geesteren van begin tot eind meemaakte. Bij het begin van de presentatie heette Paul Sand de aanwezigen, waaronder een aantal voormalige oorlogskinderen en evacuees uit voornamelijk Utrecht en omgeving van harte welkom. Ook waren een aantal (oud) inwoners van Geesteren aanwezig.  De oorlogskinderen, maar liefst 325 in getal, kwamen tijdens de Hongerwinter 1944-1945 naar Geesteren omdat er in de Randstad vrijwel geen voedsel meer voorradig was.  Een aantal van deze oorlogskinderen was voor het eerst na 70 jaar terug in Geesteren. Het werd een emotioneel en tegelijkertijd hartelijk weerzien met ‘oude bekenden van toen’ uit Geesteren zelf. 

 

Paul Sand overhandigt het eerste exemplaar van het boek aan Hans Habing.

 

Maar liefst 325 oorlogskinderen verbleven in Geesteren

Bijna twee jaar geleden werd tijdens een vergadering van de SHG, besloten om de namen van de 325 oorlogskinderen die tijdens de Hongerwinter 1944-1945 bij gastgezinnen in Geesteren verbleven, in kaart te brengen. Kort hierna ontstond – met 70 jaar bevrijding in 2015 in het verschiet - het idee de nog in leven zijnde oorlogskinderen te benaderen om hun herinneringen aan Geesteren op te tekenen. Een aantal leden van de SHG ging enthousiast aan de slag om het idee te realiseren. Na verloop van tijd, dienden zich steeds meer onderwerpen aan over gebeurtenissen welke tijdens de Tweede Wereldoorlog in Geesteren plaatsvonden. Ook die onderwerpen bleken, net als de verhalen van de oorlogskinderen, meer dan de moeite waard om op te schrijven. Uiteindelijk leidden al die verhalen en gebeurtenissen tot het boek ‘Oorlog in herinnering’.

 

Boek geeft een prachtige kijk in het alledaagse leven van toen

De vele hoofdstukken, omlijst met tal van (familie)foto’s,  bieden een prachtige inkijk in het alledaagse leven van toen. Het laat zien hoe de Geesternaren in die tijd woonden, werkten en leefden en hoe de oorlogskinderen hun tijd in Geesteren beleefden. Het boek is uiteindelijk een echt leesboek geworden met als rode draad de gebeurtenissen tijdens de oorlog in Geesteren. Gebeurtenissen, welke werden opgetekend uit de mond van mensen die toentertijd nog kind of jongvolwassene waren. Inmiddels zijn zij 80 jaar of ouder. 

 

De kinderen Leo, Maria en Louis Galesloot uit Utrecht die als oorlogskind in Geesteren verbleven.

 

Herinneringen leidden meer dan eens tot een traan

Afgaande op de eerste reacties, is het de mensen van de SHG gelukt alle relevante gebeurtenissen in Geesteren tijdens de jaren ’40 –’45 zoveel mogelijk in het boek te verwerken.

Een speciaal woord van dank had voorzitter Paul Sand voor allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek. Heel in het bijzonder bedankte hij de generatie van toen die hun persoonlijke herinneringen aan de oorlogstijd met de SHG heeft willen delen. Herinneringen die meer dan eens leidden tot een lach en een traan. Zonder de sponsors en adverteerders zou de uitgave van het boek niet mogelijk zijn geweest. De voorzitter van de SHG liet weten, hen dan ook zeer erkentelijk te zijn. Ook maakte hij melding van het feit dat het boek ‘Oorlog in herinnering’ door de SHG wordt opgedragen aan de generatie mensen die tijdens de oorlog, permanent dan wel tijdelijk, in ons dorp woonde en leefde. “Vijf jaren van hun leven werden zij in hun vrijheid beknot en soms zelfs voor korte of langere tijd van hun naaste familie gescheiden”, aldus voorzitter Paul Sand. 

 

‘We’ll meet again’

Irma Hemmer vertelde de aanwezigen over de aangrijpende ervaringen van haar vader Hendrik Hemmer tijdens diens verblijf in verschillende concentratiekampen in Duitsland. Zij deed dit aan de hand van fragmenten uit brieven welke haar vader vanuit de kampen naar de familie thuis schreef. Samen met Marga en Angelien Hemmer vertolkte zij het vermaarde oorlogslied ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn. Hiervoor had Hans Habing de aanwezigen reeds deelgenoot gemaakt van zijn herinneringen aan Geesteren tijdens de oorlogsjaren. Heemkundelid Nico Leus las een brief voor van voormalig oorlogskind Louis Galesloot die vanwege trieste familieomstandigheden deze middag verstek moest laten gaan. Citaat Galesloot: “In gedachten neem ik alsnog mijn hoed af en maak ik een diepe buiging voor het hele dorp Geesteren”.

 

Een greep uit de vele hoofdstukken

Antoon Haselbekke  werd op 4 mei 1943 gefusilleerd omdat hij de Freule von Bönninghausen zou hebben geschoffeerd. Het ging hier over een bon voor een paar schoenen. Jan Oude Voshaar werd op 15 december 1944  door landwachters op de Delmar te Geesteren doodgeschoten.

Gerard Hemmer overleed aan tyfus in Dachau op 10 februari 1945, slechts een tiental weken voor de bevrijding van het kamp. Harry Lescher zegt over zijn broer: `Onze oudste broer Jan was thuis de belangrijkste man van het verzet tegen de Duitse bezetter maar eigenlijk waren we er allemaal bij betrokken. Jan was een man uit één stuk, voor de duvel niet bang en met een enorm gevoel voor rechtvaardigheid`. Als 1941 berichten over de spoorwegstakingen in het westen naar Twente doorsijpelen neemt de boerenzoon Bernard Krone uit de Muldershoek voor zichzelf een drastisch besluit. Hij begint zijn eigen strijd tegen de bezetter en gaat over tot het saboteren van spoorwegmaterieel dat in dienst van de Duitsers rijdt.

 

De familie Lassooy uit Noordwijk die in Geesteren zat ondergedoken.

 

Belangstelling voor boek blijkt zeer groot

Na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun aanwezigheid, werd het officiële gedeelte door voorzitter Paul Sand afgesloten. Hierna was er een gezellig samenzijn, waarbij door de aanwezigen tal van herinneringen aan de oorlogsjaren werden opgehaald. Van de mogelijkheid om één of meerdere boeken te kopen, werd grif gebruik gemaakt. Inmiddels ligt het boek voor € 17,50 te koop bij horlogerie Truus Silderhuis en Veldhuis Huishoudelijke artikelen. De donateurs kregen het boek thuis bezorgd.

 

Op pagina  167 van het boek begint een fragment uit het dagboek van kapelaan Egberts. Vanwege de omvang is dit dagboek in het boek een beetje ingekort. Om het volledige dagboek te lezen klik HIER.

 

 

  • U kunt het boek bestellen voor € 17,50 + € 6,50 verzendkosten per bestelling.  

KLIK HIER OM TE BESTELLEN

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt u het boek,  zo snel mogelijk, toegezonden.

 

 

Dit boek mag in uw collectie niet ontbreken.