Dia avond 2016

Oude tijden herleven tijdens dia-avond Heemkunde Geesteren

 

“Wij hebben nu een nieuwe straat, van Geesteren naar de West.

En als je daar eens overgaat dan denk je, dat gaat best.

Je rijdt per auto, kar of fiets, het hindert niemendal.

Je glijdt erover,voelt haast niets, ’t gaat als van berg naar dal”.

 

Dit is het eerste couplet van het loflied dat is geschreven ten behoeve van de opening van de Meester Vinckenstraat op 29 september 1948. Bijna zeventig  jaar na dato, werd dit loflied woensdagavond 16 november jl. uit volle borst meegezongen door de talrijke aanwezigen tijdens de lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in zaal Kottink. Zoals bekend waren de schijnwerpers deze avond volledig gericht op de Vinckenweg en de Breemhaarsweg én op een dertigtal aanwonende families.

 

 

Over vroeger en nu

Het was de voorzitter van de werkgroep dia-avond Bertus Klein Haarhuis die, om half acht, de bewoners van de Breemhaarsweg en de Vinckenweg, de donateurs van de heemkunde én de talrijke overige belangstellenden welkom heette voor alweer de dertiende lezing/dia-avond van de SHG. Na het welkomstwoord was de microfoon voor Harry Meinders die uitgebreid verhaalde over de omgeving Breemhaarsweg/Vinckenweg en over de aanwonende families.

 

Voor foto's van de avond zelf, klik HIER.

 

De lezing in vogelvlucht

Met behulp van topografische kaarten (o.a. uit 1832) belichtte Meinders de omgeving en het ontstaan ervan. De Vinckenweg, de oudste weg van Geesteren, bestond vroeger uit maar liefst vier verschillende gedeelten. Het oudste gedeelte moet zeker meer dan 1000 jaar oud zijn. Gezien vanaf Geesteren liggen nagenoeg alle boerderijen en woningen aan de linkerkant van de Vinckenweg. Dat heeft welhaast zeker met de hoogte van de gronden te maken. De Kellerboer en later Kreuwel waren oorspronkelijk als enigste aan de rechterkant gelegen. De eerste drie boerderijen aan de Vinckenweg waren de Peuver (nu Hutten), het Hemmelhoes (later Voorhuis, nu Schothuis) en de Kellerboer (nu Nobbenhuis en Hutten).

 

Over dennenbossen en een broodventer

Op meerdere plekken in de omgeving waren, door de bewoners aangeplante dennenbossen, te vinden. ‘Bekkeldann is hier een bekend voorbeeld van en ook de bijnaam van de familie Voshaar, (de Dan’n) heeft hier ongetwijfeld mee te maken. De stammen van de dennenbomen waren bedoeld voor de verkoop aan de mijnbouw in Limburg. Natuurlijk toverde Meinders ook weer de nodige anekdotes uit de hoed. Zoals bijvoorbeeld over die broodventer die onderweg hoognodig moest plassen en hierbij op enige afstand heimelijk werd gadegeslagen door een vaste klant. Toen de broodventer kort daarna met zijn broodmand bij deze klant aan de deur kwam, kreeg hij tot zijn grote verbazing te horen: “Disse wèk hoof wij gèn stoet”.

 

De Apendijk later Breemhaarsweg

De Breemhaarsweg heette vroeger in de volksmond de Apendijk. Meinders legde de oorsprong en naamgeving van de Apendijk uit en de latere naamswijziging in Breemhaarsweg. Rond 1960 werd de Apendijk verhard en kwam er een klinkerweg van de Vinckenweg naar de Vriezenveenseweg. De eerste klinker werd gelegd door Harrie Hemmer, die zich er sterk voor had gemaakt om deze weg verhard te krijgen.

 

De Fundatie helpt de hervormden

De hervormden, die in de gemeente Tubbergen rond 1850 veruit in de minderheid waren, hadden het in die tijd heel moeilijk. Dit ook omdat de katholieken op geen enkele wijze van hun diensten gebruik wilden maken. Daarom werd in 1855 de ‘Fundatie voor Hervormden te Tubbergen’ opgericht door de toenmalige predikant Hattink. De fundatie kocht onroerend goed aan en hield zich bezig met het ontginnen van woeste grond. In de omgeving Breemhaarsweg/Vinckenweg werd in die jaren aan hervormde arbeiders een perceel grond met of zonder huis ter beschikking gesteld. Een aantal nazaten van deze ‘pioniers’ woont hier nog steeds. De lezing van Harry Meinders werd afgesloten met het loflied dat is geschreven ten behoeve van de opening van de Meester Vinckenstraat waarbij het voortouw werd genomen door heemkundelid en tevens koorzanger Huub Wolberink.

 

De familie Voshaar van de Vinckenweg .Staand v.l.n.r.: Henk, Rieky, Harry, Bennie, Gerrit, Annie, Jan. Zittend v.l.n.r.: Marie, Lien, vader Gait Voshaar, moeder Marie Voshaar-Niemeijer, Sinie, Truus.

 

 

Dia-presentatie over dertig gezinnen

Aansluitend werden door de beide presentatoren Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand door middel van een dia-presentatie rond de dertig erven/gezinnen/families in de schijnwerpers gezet. Veelal prachtige familiefoto’s met elk hun eigen verhaal. Het merendeel der huidige bewoners  was in gezelschap van ‘uitgevlogen’ familieleden. De dia-presentatie had voor hen daarom veel weg van een weerzien met het verleden. Ook was er de nodige aandacht voor de sportverenigingen die hun thuishaven hebben aan de Vinckenweg. Met name voor de voetbalvereniging STEVO was er de nodige aandacht. STEVO werd in 1994 landskampioen bij de zondagamateurs. Naast STEVO werden ook enkele andere  verenigingen voor het voetlicht gehaald.

 

Gezellig napraten

Het was rond kwart voor elf toen de laatste dia getoond werd. Na iedereen bedankt te hebben, kon Bertus Klein Haarhuis de avond onder luid applaus afsluiten. Door de vele aanwezigen werd nog geruime tijd gezellig nagepraat.