Lohuis

 
Het erf Mans Jans (Lohuis) in buurtschap de Vermolen.

 

Onderstaand artikel is geschreven in voorbereiding op de dia-avomnd van 2013.

 

We nemen u mee naar de geschiedenis van één van de erven op de Vermolen, te weten erve Lohuis aan de Bragersweg.

 

Jan Loohuis en Trui Horst trouwen

Wij gaan met u eerst 180 jaar terug in de tijd naar 11 oktober 1843. Op die dag namelijk trouwden Jan Loohuis (34 jaar) en Trui Horst (22 jaar) met elkaar. Jan Loohuis werd in 1809 geboren aan de Haarbrinksweg (toendertijd Parochie Albergen huisnummer D153).  Op deze plek woont thans Harrie ten Velde en het erf stond in de volksmond toen bekend als ’t Hemke. De vader van Jan Loohuis heette ook Jan en woonde aanvankelijk in  ’t Geziet te Albergen. De moeder van Jan Loohuis was Hermina Bruggehuis uit Harbrinkhoek.

Gertruida Horst werd in 1821 geboren op de Vermolen in Geesteren (huisnummer 64) in de onmiddellijke nabijheid van het huidige Erve De Goeze (Droste).

Trui Horst was de dochter van Hendrik Horst (olyslager van beroep) en Gezina Nobbenhuis van de Kelderboer.

 

Oliemans op de Vermolen

Zoals gezegd, gaven Jan en Trui elkaar op 11 oktober 1843 het jawoord. Zij trouwden bij olyslager Horst in. De bijnaam van Hendrik Horst was Oliemans en zijn schoonzoon Jan Lohuis ging voortaan door het leven als Mans Jans. Was het eerst Loohuis nu werd het voor het gemak Lohuis. Dit waarschijnlijk om de verschillende families Loohuis/Lohuis in de gemeente Tubbergen voortaan beter uit elkaar te kunnen houden. Naamswijzigingen waren om die redenen heel normaal in die tijd  Uit het huwelijk van Mans Jans en Trui werden vier kinderen geboren waarvan twee reeds op zeer jonge leeftijd overleden. De oudste zoon, ook weer Jan genaamd, verliet Geesteren. Hij huwde met Janna Veldhuis uit Weerselo. Dit echtpaar ging in Hezingen wonen om daar een bestaan op te bouwen.

 

Moatgraats

De tweede zoon uit het huwelijk van Jan Lohuis en Trui Horst was Gerardus Lohuis, welke later in de volksmond Moatgraats werd genoemd. Moatgraats werd in 1846 op de Vermolen geboren en trouwde toen hij 26 jaar was eind 1872 met Johanna Wildemors eveneens 26 jaar. Johanna Wildemors was op dat moment al weduwe. Zij was gehuwd geweest met Hendrikus Peuver die begin 1872 op 30-jarige leeftijd overleed. Kennelijk was er voor Moatgraats geen bestaan op de Vermolen weggelegd want hij ging met Johanna Wildemors en haar dochter (uit het eerdere huwelijk met Peuver) aan de Langeveenseweg wonen. Uit het huwelijk van Moatgraats met Johanna Wildemors werden 3 zoons en 1 dochter geboren.

 

 

Mans Jans en Marie (Meis) van JandeMeijer.

 

Het derde kind uit het huwelijk van Moatgraats was zoon Jan welke werd geboren in 1879. Deze Jan trouwde in 1906 met Maria Oude Voshaar (van Jan de Meijer). Aanvankelijk woonden zij bij Moatgraats aan de Langeveenseweg in maar na verloop van tijd gingen zij wonen op de Vermolen, op de plek waar toendertijd vader was geboren. Kennelijk stond het huis daar toen leeg en werd Jan en Marie de mogelijkheid geboden er te gaan wonen om een bestaan op te bouwen.

Ook deze Jan Lohuis ging nu in de volksmond net als zijn opa verder door het leven als Mans Jans.

Uit het huwelijk van Mans Jans en Marie (ook wel Meis genoemd) van JandeMeijer werden 11 kinderen geboren waarvan 3 reeds op zeer jonge leeftijd overleden. Een aantal van hun kinderen werd nog geboren op de Horst bij De Goeze. Rond 1910 kon Mans Jans grond kopen van de Brager die toendertijd meer dan 100 hectare in eigendom had. Mans Jans stichtte aan ‘de rand van het veld’ zoals dat toen werd genoemd, een woning en breidde daar gaandeweg zijn boerenbedrijf uit.

Begin jaren ’70 van de vorige eeuw rees de vraag hoe het nu verder moest met de bedrijfsopvolging?  Want Hanna, Gerard en Antoon die op het ouderlijk huis bleven wonen, waren alle drie ongehuwd gebleven.

 

Neef Harry Lohuis neemt boerderij over

Eén van de andere kinderen uit het huwelijk van Mans Jans en Marie was zoon Herman Lohuis.

Herman ging na zijn huwelijk in 1957 met Wilhelmina Maria Eidhof in Mariaparochie aan de Demmersweg 2 wonen. Het is de zoon van Herman, te weten Harry die zich zeer voor het boerenleven interesseert en in 1974 naar Geesteren verhuist waardoor de bedrijfsopvolging verzekerd is en de naam Lohuis op deze plek blijft voortleven. Harry trouwt in 1990 met Irma Schröder uit Tubbergen en zij krijgen twee kinderen t.w dochter Elke en zoon Mart.

Samen runnen Harry en Irma nu een prachtig agrarisch bedrijf annex kinderboerderij.

 

 

Erve Lohuis annex kinderboerderij aan de Bragersweg anno 2013.

 

Stamboom Loohuis/Lohuis op internet

Tot slot zij nog vermeld dat een groot deel van de Lohuizen in Geesteren in oorsprong afstamt van Jan Loohuis en Gertruida Horst.

Mensen die geïnteresseerd zijn in de stamboom Lohuis/Loohuis wijzen wij nog op de internetsite welke teruggaat tot eind 1600. Zie hiervoor http://www.hjmwijers.nl/lo-01.htm

 

(Bron van deze bijdrage Gerrit Lohuis en Michiel Wijers te Eindhoven).