Dia avonden


Reeds vanaf 2004 vindt er (tot nu toe) jaarlijks een dia-avond of donateuravond plaats. 

 

Op deze avonden wordt aan de hand van oude foto's een ondewerp behandeld. De laatste jaren zijn de toegangswegen naar Geesteren behandeld waarbij van (vrijwel) alle bewoners oude en ook meer recente  foto's werden gepresenteerd en wat informatie over de families wordt gegeven, hier en daar opgeluisterd met een anekdote.

De SHG kan zich al jaren verheugen op een grote belangstelling voor deze presentaties.

 

 

Tot en met 2011 was de toegang tot deze avonden vrij, maar de bezoekers werd gevraagd via het aanschaffen van een donateurkaart en financiële bijdrage te leveren om het werk van de SHG te steunen. Vanaf 2012 wordt een kleine entree geheven voor de niet donateurs van € 2,50. Dit om de kosten te dekken van de jaarlijkse Heembode.

 

Wilt u de Heembode gratis ontvangen en bovendien met twee personen gratis de presentatieavonden bezoeken, word dan vaste donateur en steun daarmee het werk van de SHG.

 

 

 

 

Onderstaand de affiches van de dia-avonden vanaf 2004.

 

   

 

 

   

 

 

   

Klik op bovenstaand affiche van 2008 of 2009 voor een fotoreportage van deze avond. 

 

   

Klik op bovenstaand affiche van 2010 of 2011 voor een fotoreportage van deze avond.

 

   

Klik op bovenstaand affiche van 2012 voor een fotoreportage van deze avond.

 

   

Klik op bovenstaand affiche van 2013 of 2014 voor een fotoreportage van deze avond.

 

    

Klik op bovenstaand affiche van 2015 of  2016 voor een fotoreportage van deze avond.