Jubilarissen

Heemkunde Geesteren huldigt zilveren jubilarissen.

 

Dinsdagavond 15 november j.l., hield de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) de najaarsvergadering in haar gloednieuwe eigen onderkomen, ’t Heem. Waar normaal gesproken de vergadering wordt geopend door de voorzitter, was het deze keer Rieky Telgenkamp die het woord tot de leden richtte.

 

Vreugde en tegelijk ook verdriet

Rieky Telgenkamp: “Beste mensen, wat fijn dat jullie er allemaal zijn! De reden dat ik deze keer, bij wijze van uitzondering, het woord tot jullie mag richten, is dat wij vandaag samen iets heuglijks te vieren hebben. Tegelijkertijd hebben wij ook verdriet om het overlijden van onze penningmeester, Herman Silderhuis, nog maar kortgeleden. Wij vieren dit jaar het 25-jarig bestaan van de Stichting Heemkunde Geesteren, opgericht op 18 augustus 1997. Ter gelegenheid van dit jubileum, hielden wij op zondag 18 september j.l. een Open Dag die zeer geslaagd mag worden genoemd. Wij mochten circa 225 bezoekers welkom heten.”

 

Vier oprichters van het eerste uur

“Gelijktijdig met het 25-jarig bestaan van de SHG, zijn er vier oprichters van het eerste uur die op 18 augustus j.l., 25 jaar lid waren én dus hun zilveren jubileum vierden. Dit zijn Herman Silderhuis, Joop Prinsen, Paul Sand en Bertus Klein Haarhuis. In augustus werd daarom in klein verband, zonder dat de jubilarissen hier weet van hadden, het plan opgevat om hun zilveren jubileum zeker niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Immers, zo’n mijlpaal verdient waardering. Na geheim overleg, werd besloten om Alphons Oude Avenhuis te vragen, een blijvende herinnering voor de vier jubilarissen te laten vervaardigen. Dit als blijk van waardering én dank voor de vele, vele verdiensten van deze vier leden van het eerste uur. Oude Avenhuis zegde meteen zijn medewerking toe en vervaardigde geheel belangeloos een aantal herdenkingsplaquettes voor de jubilarissen. De SHG is Alphons Oude Avenhuis hiervoor zeer erkentelijk en veel dank verschuldigd!”

 

 

Bezoek aan familie Silderhuis

Rieky Telgenkamp: “Omdat de gezondheid van Herman Silderhuis in augustus, steeds zorgwekkender werd, werd door het ‘jubileumcomité’ kontakt opgenomen met Truus Silderhuis. Wij hebben haar verteld over de voorgenomen huldiging van de zilveren jubilarissen, later dit jaar. In overleg met Truus is toen afgesproken om met een kleine delegatie, de familie Silderhuis te bezoeken. Samen met Johan en Will ter Wee ben ik op vrijdagmiddag 30 september bij de familie Silderhuis op bezoek geweest. Bij die gelegenheid is door ons aan Herman en Truus de herdenkingsplaquette én een mooi boeket bloemen overhandigd. Wij hebben Herman gefeliciteerd met zijn zilveren jubileum en hem héél veel dank gezegd voor alles wat hij voor de Stichting Heemkunde Geesteren heeft gedaan én heeft betekend. De totstandkoming van ’t Heem waar wij nu op dit moment samen zijn, is hiervan wel een heel zichtbaar voorbeeld.”

 

Symbolische betekenis plaquette

Vervolgens was het Will ter Wee die aan de aanwezigen een toelichting gaf op de symbolische betekenis van de herdenkingsplaquette. Van de uitreiking van de herdenkingsplaquette aan Herman Silderhuis werden foto’s gemaakt. Precies één week hierna, op 7 oktober, overleed Herman. Tijdens de vergadering werden enkele van deze foto’s aan de aanwezigen getoond.

 

De huldiging van de jubilarissen

Hierop vervolgde Rieky Telgenkamp haar toespraak: “Joop, Paul en Bertus, mag ik jullie vragen te gaan staan! Namens iedereen hier aanwezig, maar ook namens de gemeenschap Geesteren waarvan de heemkunde ‘de ziel van het dorp’ genoemd mag worden, wil ik jullie héél hartelijk bedanken voor jullie tomeloze inzet. Bedankt voor het véle, véle werk -soms zichtbaar maar veelal ook onzichtbaar voor de buitenwacht dat jullie de afgelopen 25 jaar voor de Stichting Heemkunde Geesteren hebben verricht. Zonder jullie én zonder Herman Silderhuis, zou de Heemkunde, de afgelopen 25 jaren, niet zijn geworden tot wat het nu is. Een bloeiende Stichting met 22 zeer actieve leden, meer dan 400 donateurs én een groot aantal begunstigers en sponsors. En, zeker weten, met een rijke toekomst voor zich. Heel, heel hartelijk bedankt, namens ons allen hier aanwezig!”

 

Het waren vervolgens Gerrit Lohuis en Rieky Telgenkamp die de herdenkingsplaquette vergezeld van een prachtig boeket bloemen aan de jubilarissen uitreikten, waarbij vanzelfsprekend ook Truus Silderhuis werd betrokken.

 

 

De jubilarissen Joop Prinsen, Paul Sand, Bertus Klein Haarhuis en Truus Silderhuis.

 

Tot slot

Hierna werd de aanwezigen de gelegenheid geboden om de zilveren jubilarissen te feliciteren. Vervolgens werd gezamenlijk koffie en thee gedronken onder het genot van lekkere ambachtelijke cake, gemaakt door Will ter Wee.